Firma doradztwa personalnego z doświadczeniem

Doświadczenie, na którym oparta jest działalność firmy doradztwa personalnego 3P PEOPLE, dotyczy zarówno współpracy z największymi międzynarodowymi korporacjami jak i lokalnymi małymi firmami, agencjami i przedstawicielstwami, czy różnymi pod względem wielkości i typów podmiotami mieszczącymi się pomiędzy tymi przedziałami.

Projekty doradztwa rekrutacyjnego 3P PEOPLE

Niektóre projekty dotyczyły pojedynczych stanowisk, inne dużych, kompleksowych rekrutacji związanych z uruchamianiem działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Były to stanowiska od najwyższych w strukturze organizacji do niższych szczebli, włącznie ze specjalistycznymi, asystenckimi i operatorskimi. Niezależnie od swojej wielkości, rodzaju działalności czy lokalizacji wszyscy klienci uzyskali profesjonalne usługi tej samej jakości.

Referencje

Ze względu na specyfikę pracy doradztwa personalnego o aktualnych referencjach informujemy w bezpośrednim kontakcie.